Úvod

Nabízené služby

Reference

Členství

Kontakt


Nabízené služby

 

Poradenství

 ČSN EN ISO řady 9000

(norma aplikovatelná pro všechny druhy firem)

 

 

 

VDA, QS 9000, ISO/TS 16949

(automobilový průmysl)

 

 

 

ISO 14 000

(environmentální management systém)

 

 

 

OHSAS 18001

(Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 

 

 

HACCP

ČSN EN ISO 50001

(Systém energetického managementu)

 

 

 

Samohodnocení organizace dle EFQM modelu

(EFQM - model výkonnosti organizace, Model START a START PLUS – příprava na hodnocení v rámci národní ceny kvality ČR)

 

Konzultace

 

 

 

Školení

 

 

 

Audity

 

 

 

Zavádění SJ

 

 

 

ostatní

Externí zajištění funkce požárního a bezpečnostního technika


Oblast působnosti

 

Strojírenství

 

Stavební průmysl

 

Služby (doprava atd.)


© 2004, TOQUM s.r.o